close
تبلیغات در اینترنت
ضرب المثل های انگلیسی همره با ترجمه
loading...

شهر انگلیسی

    ضرب‌المثل‌های انگلیسی   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y A "A poor workman blames his tools." ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.» مترادف فارسی: «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم…

ضرب المثل های انگلیسی همره با ترجمه

رسول بازدید : 187 دوشنبه 06 آذر 1391 زمان : 19:34 نظرات ()

 

 

ضرب‌المثل‌های انگلیسی 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y

A

 • "A poor workman blames his tools."

 • ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.»

  • مترادف فارسی: «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند ."
 • "A bird in the hand is worth two in the bush."

 • ترجمه«یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.»

  • مترادف فارسی: «سرکه نقد به از حلوای نسیه.»
 • "Absence makes the heart grow fonder."

 • ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شود.»

  • مترادف فارسی: «دوری و دوستی
 • "A cat may look at a king."

 • ترجمه: «شاید که گربه به شاهی نظر کند.»

 • "A chain is no stronger than its weakest link."

 • ترجمه: «استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است.» ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار

 • "A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once."

 • ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.»

  • مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است.»
  • مترادف فارسی: «ترسو مرد!»
 • "A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long."

 • ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»

  • مترادف فارسی: «اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت.»
 • "Actions speak louder than words."

 • ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»

  • مترادف فارسی: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
 • "Advice when most needed is least heeded."

 • ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»

 • "A fool and his money are easily parted."

 • ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند"

 • "A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first."

 • ترجمه: «روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند»

  • مترادف فارسی: «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند»
 • "A friend in need is a friend indeed."

 • ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.»

  • مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»
 • "After a storm comes a calm."

 • ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.»

 • "After dinner sit a while, after supper walk a mile."

 • ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.»

 • "A good beginning makes a good ending."

 • ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.»

  • خلاف فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج» مولوی
 • "A good man in an evil society seems the greatest villain of all."

 • ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»

 • مترادف فارسی : "با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره ای ابر ناپدید کند"

 • "A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand."

 • ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.»

 • "A guilty conscience needs no accuser."

 • ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»

 • "A jack of all trades is master of none."

 • ترجمه: «کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌ کاری نیست.»

  • مترادف فارسی: « همه‌کاره و هیچ‌کاره.»
 • "A lie has no legs."

 • ترجمه: «دروغ پا ندارد.»

  • مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»
 • "A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."

 • ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به وینستون چرچیل

 • "A little knowledge is a dangerous thing."

 • ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.»

  • مترادف فارسی: «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»
  • تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی
  • تمثیل: «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام» امیر خسرو
 • "A merry heart makes a long life."

 • ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»

 • A miss by an inch is a miss by a mile.

 • ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»

  • مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»
 • "A penny saved is a penny earned." منسوب به فرانکلین

 • ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است.»

  • مترادف: «قطره قطره است وانگهی دریا»
 • "A person is known by the company he keeps."

 • ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شود»

  • مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان دوستی// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی» سعدی
 • "A picture is worth a thousand words."

 • ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»

  • مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»
 • "A pot of milk is ruined by a drop of poison."

 • ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»

  • مترادف فارسی: «یک بز گر همه گله را گر میکند»
 • "A rolling stone gathers no moss."

 • ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید»

  • مترادف فارسی: «که بر سنگ گردان نروید نبات» سعدی
 • "A sound mind in a sound body."

 • ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»

  • اصل لاتینی: «mens sana in corpore sano»
  • مترادف فارسی: «عقل سالم در بدن سالم است»
 • منسوب به بنیامین فرانکلین "A stitch in time saves nine."

 • ترجمه: «یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می کند»

  • مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»
 • "All cats love fish but hate to get their paws wet."

 • ترجمه: «هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»

  • مترادف فارسی: «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!»
 • "All flowers are not in one garland."

 • ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد»

 • "All frills and no knickers."

 • ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار»

  • مترادف فارسی: «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»
 • "All good things come to an end."

 • ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»

 • "All hat and no cattle"

 • ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد»

  • مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچ‌کس نیم‌من نیست»
 • "All roads lead to Rome."

 • ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند»

  • مترادف فارسی: «هرجا بری آسمون همین رنگه»
 • "All's fair in love and war."

 • ترجمه: «در عشق و جنگ، انجام هركاري روا است»

  • معادل فارسي: «هدف وسيله را توجيه مي‌كند»
 • "All's well that ends well."

 • ترجمه: «خوب چيزي است كه پايانش خوش باشد»

  • مترادف فارسي: "شاهنامه آخرش خوش است"
  • متضاد فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» مولوی
 • "All that glisters is not gold."

 • ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»

  • مترادف فارسی: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
  • مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»
 • "All things come to he who waits."

 • ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد»

  • مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»
 • "All work and no play makes Jack a dull boy."

 • ترجمه: «هم‌اش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند»

 • "An apple a day keeps the doctor away."

 • ترجمه: «خوردن یک‌عدد سیب در روز، شما را از مراجعه به دکتر بي‌نياز مي‌كند»

 • "An eye for an eye and a tooth for a tooth."

 • ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» انجیل عهد عتیق

  • مترادف: «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»
 • "Another man's poison is not necessarily yours."

 • ترجمه: «آنچه براي دیگران سم است، لزوماً برای تو سم نيست»

  • مترادف لاتینی: "One man's medicine is another man's poison."
  • ترجمه: (داروی یکی، کشنده دیگری است)
 • "An ounce of prevention is worth a pound of cure."

 • ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است»

  • مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»
  • مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت»
  • مترادف فارسي: "پيشگيري بهتر از درمان است"
 • "April showers bring May flowers."

 • ترجمه: «رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است»

  • مترادف فارسي: "رنج امروز باعث آسايش فردا است"
 • "Ask and you shall receive."

 • ترجمه: «سؤال کن تا بیابی»

  • مترادف فارسی: «پرسان پرسان می‌روند هندوستان»
 • "Ask me no questions, I'll tell you no lies."

 • ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم»

 • "Ask no questions and hear no lies."

 • ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی»

 • "As you make your bed, so you must lie in it."

 • ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»

  • مترادف فارسی: «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»
  • مشابه فارسی: «خودکرده را تدبیر نیست»
  • مترادف فارسی: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»
 • "As you sow, so shall you reap."

 • ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»

  • مترادف فارسی: «چو جو کاشتی، جو حاصل آید»
  • مترادف فارسی: «هرچه بکاری، همان بدروی»
 • "A watched kettle (pot) never boils."

 • ترجمه: «کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد»

  • مشابه فارسی: «اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید»
 • "A woman's work is never done."

 • ترجمه: «کار زن پایان‌پذیر نیست»

  • مترادف فارسی: «کار دختر نکردنش بهتر.»
  • بیتی از شعر: "A man may work from sun to sun, but a woman's work is never done"
  • ترجمه: (مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کار ِخانه خویش چست و چالاک در جهداست»
  • مترادف فارسی: «کار کدبانو (کار منزل) تمام‌شدنی نیست»
 • "A woman needs a man like a fish needs a bicycle."

 • ترجمه: «یک زن به مرد همان‌قدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه» (طنز)

 • "A word to the wise is enough" (or "sufficient.")

 • ترجمه: «کلمه‌ای به دانا کفایت کند»

  • اصل لاتینی: «Verbum sapienti saepet.»
  • مترادف فارسی: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است»
 • "A word spoken is past recalling."

 • ترجمه: «جمله‌ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»

  • متراف فارسی: «تیری که رها شد به چله باز نگردد»
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 7
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6
 • بازدید ماه : 65
 • بازدید سال : 197
 • بازدید کلی : 24,478